5-5-2017

Vebego blijft investeren

De gemanagede omzet van Vebego, het internationale familiebedrijf in facility services, publieke sector en gezondheidszorg nam in 2016 met 2,4% af van € 1.103,5 miljoen naar € 1.076,8 miljoen. Het gemanagede netto-omzetresultaat 2016 komt uit op € 15,1 miljoen. In 2017 zet de onderneming in op het herstel van het resultaat. Ondanks een iets minder jaar blijft Vebego investeren in social impact en duurzaamheid.

De gemanagede omzet van Vebego, het internationale familiebedrijf in facility services, publieke sector en gezondheidszorg nam in 2016 met 2,4% af van € 1.103,5 miljoen naar € 1.076,8 miljoen. Het gemanagede netto-omzetresultaat 2016 komt uit op € 15,1 miljoen. In 2017 zet de onderneming in op het herstel van het resultaat. Ondanks een iets minder jaar blijft Vebego investeren in social impact en duurzaamheid. Ronald Goedmakers, CEO Vebego: ‘Een terugblik op 2016 laat een bewogen jaar zien waarbij een aantal dingen anders liep dan gedacht. Ook dat hoort bij ondernemen. Toch blijven wij investeren, juist als het financieel wat minder gaat.’

Hoewel het merendeel van de bedrijven een prima prestatie laat zien, valt het uiteindelijke resultaat toch tegen. Het lagere resultaat is te herleiden tot drie oorzaken; een additionele uitgave ten behoeve van de implementatie van een ERP systeem in een groot aantal bedrijven, druk op de tarieven in de thuiszorgmarkt en een fors verlies binnen één joint venture in Zwitserland. Zet het resultaat zonder deze kosten af tegen het resultaat van 2015, dan is er een daling te zien van € 28,9 miljoen naar € 23,5 miljoen. Deze daling is echter conform verwachting en wordt veroorzaakt door de verkoop van een aantal uitzendactiviteiten in Nederland in 2015. Gezien het feit dat de tegenvallende cijfers in 2016 vooral te wijten zijn aan incidenten, is Vebego positief over het financiële resultaat in 2017.

Daarnaast blijft Vebego bouwen aan haar lange termijn visie. Want Vebego wil een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Om die ambitie meetbaar te maken heeft de onderneming twee doelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. Goedmakers: 'De komende jaren zetten wij ons in voor Gezondheid en welzijn en Fatsoenlijke banen en economische groei. We willen nadrukkelijk duidelijk maken wat onze impact is op de maatschappij. Daarin blijven wij investeren, ook als het even wat minder gaat.'

Voor meer informatie over dit bericht of Vebego International kunt u contact opnemen met Nina Brugman, perscoördinator Vebe

Deel dit artikel: