Over het virus

Hoe kan ik het COVID-19 (Corona) virus oplopen en hoe verspreidt het zich?

Over het Corona-virus zijn nog veel zaken onzeker en onduidelijk. Wat op dit moment (16 maart 2020) bekend is:

 • Het virus kan worden opgelopen via direct contact (mens-mens/ mens – dier/ dier – mens)
 • Virusdelen worden via hoesten en niezen door een besmet persoon verder verspreid
 • Het virus is druppelvormend en hiermee een zwaar virus. Dat betekent dat het moeilijk in de lucht aanwezig blijft, maar neerslaat op horizontale vlakken
 • Door in de elleboog te niezen, regelmatig de handen te wassen, handen schudden te vermijden en een sociale afstand van 1,5 meter aan te houden beperkt u de risico’s.

Hoe lang leeft het COVID-19 virus zonder op mens of dier aanwezig te zijn?

Het virus kan 12 uur overleven op een oppervlak zonder een menselijke of dierlijke “host”. Doordat het virus zwaar is en daardoor moeilijk in de lucht blijft hangen, is er na 1,5 uur er voldoende zekerheid dat het virus niet meer in de lucht aanwezig is.

Hoe vaak moet ik per dag mijn handen wassen of desinfecteren?

Er is geen specifiek aantal keren dat u uw handen moet wassen. Als u in aanraking komt met een oppervlak, product of persoon die mogelijk besmetting kan veroorzaken, was dan uw handen voordat u iets anders aanraakt. Bedenk zelf of er een risico bestaat op besmetting en handen wassen dus nodig is, gebruik uw gezond verstand. Handen wassen is bijvoorbeeld erg van belang voordat u gaat koken, voordat u gaat eten, na toiletbezoek, tussen het schoonmaken van 2 patiëntenkamers. Denk eraan om te hoesten of niezen in uw elleboog in plaats van in uw handen. Blijf over het algemeen zo veel mogelijk met uw handen uit uw gezicht.

Moet ik speciale zeep gebruiken voor het handen wassen of volstaat gewone handzeep ook?

Gewone handzeep is voldoende voor het wassen van de handen.

Waar kan ik de instructiekaart handhygiëne vinden voor het handen wassen?

Deze kunt u hier downloaden.

Wanneer meld ik me wel of niet ziek?

Bij de volgende klachten is het belangrijk om u ziek te melden:

 • Verkoudheid, bij beroepen als de schoonmaak die vitale sectoren ondersteunen, blijf zoveel mogelijk aan het werk
 • Keelklachten, bij vitale beroepen als de schoonmaak die vitale sectoren ondersteunen, blijf zoveel mogelijk aan het werk
 • Koorts boven de 38 graden, meld u ziek en ga zo snel mogelijk naar huis

Dienstverlening

Is ‘schoonmaak’ gemarkeerd als vitale sector?

Het werk van onze mensen is een onmisbaar onderdeel van de vitale processen die de samenleving draaiende houden. Goede schoonmaak helpt bij het beperken van de verspreiding van het Corona-virus en is cruciaal voor bijvoorbeeld zorginstellingen, voedselproductie en het openbaar vervoer. Wij zijn trots op het werk van onze medewerkers en ondersteunen hen, zodat zij veilig hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren.

Als ik zelf geen bedrijf in een ‘vitale sector’ ben, komen jullie schoonmakers dan schoonmaken?

Ja. Zo lang binnen uw bedrijf geen besmettingsrisico aanwezig is en onze medewerkers geen ziekteverschijnselen vertonen, wordt er gewerkt.

Als ik besluit om mijn bedrijf te sluiten, of externen niet langer toe te laten, kan ik dan vragen of jullie de gebruikelijke werkzaamheden niet komen uitvoeren?

We begrijpen dat u door de huidige omstandigheden lastige beslissingen moet nemen. Wij willen en kunnen de met u afgesproken werkzaamheden in de meeste gevallen nog steeds uitvoeren en zijn ook onverminderd bereid om de afspraken na te komen. We vertrouwen erop dat voor u hetzelfde geldt. U kunt echter desondanks de beslissing nemen om uw bedrijf te sluiten of om ons niet meer toe te laten. We verzoeken u om ons tijdige kenbaar te maken wanneer wij onze werkzaamheden weer mogen hervatten. Zodra wij een dergelijk bericht hebben ontvangen en wij weer in de gelegenheid worden gesteld onze afspraken na te komen, nemen wij over het hervatten van onze werkzaamheden contact met u op. 

Is het mogelijk om extra schoonmaakdiensten (frequentie) aan te vragen? Of om extra werk toe te voegen aan bestaande diensten (langere diensten)?

Ja, natuurlijk kunt u vragen om extra werk. Wij kunnen niet altijd garanderen dat dit lukt: door de combinatie van ziekmeldingen bij onze medewerkers én een grotere vraag, is verantwoord omgaan met de beschikbare capaciteit cruciaal. Wij rekenen op uw begrip, zodat de vitale sectoren kunnen rekenen op onze dienstverlening.

Jullie vaste schoonmaker(s) zijn ziek. Wat nu?

Het aantal ziekmeldingen in Nederland stijgt snel; ook bij ons. Wij sturen actief op het aan het werk houden van onze collega’s in deze vitale sector. Wij zetten een flexpool op van medewerkers die soms op een locatie niet meer terecht kunnen, om deze in te kunnen zetten op andere plekken waar we medewerkers tekort komen. Het kan dus zijn dat u een ander gezicht ziet dan u gewend bent, we doen ons uiterste best om onze bezetting op peil te houden.

Nemen jullie extra veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden?

Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast informeren we onze medewerkers dagelijks over wat we van hen verwachten, hoe zij veilig kunnen werken en waarmee we hen kunnen helpen met betrekking tot het organiseren van opvang, et cetera. Dit doen we zowel digitaal als met fysieke communicatiemiddelen, in diverse talen, zodat we al onze medewerkers bereiken en zij ook weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Ten slotte hebben we een speciaal telefoonnummer en e-mailadres ingericht, waar medewerkers praktische vragen met betrekking tot hun werkzaamheden kunnen stellen. Denk aan toepassing van schoonmaakproducten en veilige werkwijzen

Schoonmaaktechniek

Desinfecteren schoonmakers nu standaard tijdens het schoonmaken?

Voor desinfectie gelden specifieke, strenge protocollen. In omgevingen (zoals kantoren) waar normaal gesproken niet wordt gedesinfecteerd, wordt nu ook niet gedesinfecteerd. Reguliere schoonmaak (met microvezeldoeken) verwijdert in de meeste gevallen al meer dan 99,9% van alle bacteriën op oppervlakken. Het toepassen van een oppervlakte desinfectiemiddel (zoals een spray) doodt bacteriën en virussen, maar slechts tot het eerstvolgende besmettingsmoment. Een virus als corona is inactief na 12 uur aanwezigheid op een oppervlak. In een regulier kantoor waarin niet wordt gewerkt na bijvoorbeeld 18.00 uur is dit virus inactief voordat de volgende dag medewerkers weer komen werken. Daarom voeren we liever geen extra desinfectie in en bewaren deze middelen – voor zover nog verkrijgbaar – liever voor toepassing bij onze klanten in de zorgsector.

Nemen jullie extra veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden?

Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast informeren we onze medewerkers dagelijks over wat we van hen verwachten, hoe zij veilig kunnen werken en waarmee we hen kunnen helpen met betrekking tot het organiseren van opvang, et cetera. Dit doen we zowel digitaal als met fysieke communicatiemiddelen, in diverse talen, zodat we al onze medewerkers bereiken en zij ook weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Ten slotte hebben we een speciaal telefoonnummer en e-mailadres ingericht, waar medewerkers praktische vragen met betrekking tot hun werkzaamheden kunnen stellen. Denk aan toepassing van schoonmaakproducten en veilige werkwijzen.

Hoe moet ik een verdachte of besmette ruimte betreden?

Voordat u of uw werknemers een corona verdachte of besmette ruimte moet betreden vanwege uw werk is het van belang het protocol-werkinstructie (COVID 19) van de organisatie op te vragen en u hieraan te houden. Als dit protocol niet beschikbaar is kan Alpheios u hierin ondersteunen.

Vragen die van belang zijn voor de beoordeling van de risico’s zijn:

 1. Is er sprake van een verdachte of een bewezen corona situatie?
 2. Is er begeleiding in deze casus vanuit de GGD?
 3. Is er een (bedrijfs)protocol beschikbaar?
 4. Hoe lang is het geleden dat de corona (verdachte) persoon aanwezig is geweest in de ruimte/het gebouw waar de reiniging/desinfectie moet plaatsvinden?
 5. Wat is de (zo gedetailleerd mogelijke) omschrijving van de specifieke situatie?

We gaan de frequentie van schoonmaak op contactvlakken verhogen, waarmee en hoe kan ik dat het beste doen?

Het reinigen van een normale omgeving kan uitstekend worden gedaan met de dagelijkse doeken en moppen in de dagelijkse werkmethode.

Vanwege de situatie rondom corona is er een advies waarbij in een verdachte of besmette situatie het beste met een disposable methode kan worden gewerkt. Deze werkinstructie dient als voorbeeld. 

Middelen en materialen

Wanneer zijn er weer voorraden m.b.t. handdesinfectie en persoonlijke beschermingsmiddelen?

Op dit moment zijn handdesinfectie en persoonlijke beschermingsmiddelen niet/nauwelijks voorradig. Omdat er op dit moment meer vraag is dan aanbod, is het advies om hierover contact op te nemen met uw vaste contactpersoon. Daar wordt dagelijks de laatste stand van zaken gedeeld.

Ik wacht nog op een nalevering van corona-gerelateerde producten, wanneer kan ik deze verwachten?

In Nederland is op dit moment meer vraag dan aanbod voor corona-gerelateerde producten. Dit betekent dat fabrieken de orders niet allemaal kunnen verwerken en de levertijden langer zijn dan normaal. In sommige gevallen speelt ook mee dat producten uit het buitenland worden geïmporteerd en vanuit dat land een exportverbod is ingesteld op corona-gerelateerde producten. De naleveringen lopen daardoor op. Voor een actuele stand van zaken kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon. Hij/zij kan u meer vertellen over de status van een nalevering.

Hoeveel mag ik bestellen als de voorraad schaars is? Is er een maximum en gaat dit op debiteurnummer?

Ons dochterbedrijf Alpheios doet er alles aan om zoveel mogelijk van haar klanten op tijd te voorzien van de juiste middelen en materialen om hiervoor te zorgen zijn er inderdaad afspraken over de volgorde van uitleveren. Kritieke zorgprocessen gaan voor en we houden een maximum aan van 10% van de totale jaarafname van het afgelopen jaar per bestelling.

Welke mondkapjes zijn geschikt voor het coronavirus?

De mondkapjes worden geclassificeerd met FFP1, FFP2 en FFP3. Voor het coronavirus zijn mondkapjes vanaf de classificatie FFP2 beschermend. Dus FFP2 en FFP3.

Zijn er alternatieven voor desinfectantia?

Goed reinigen is het advies in alle situaties, om zo de druk op desinfectiemiddelen af te laten nemen. Desinfectie is alleen noodzakelijk bij protocol gebonden situaties en lichaamseigen vloeistoffen.

Helpt het als ik met chloor of bleek het mogelijk besmette oppervlakte schoonmaak?

Schoonmaken kan worden uitgevoerd met de dagelijkse werkprogramma’s en de dagelijkse reinigingsmiddelen en materialen.

Het desinfecteren van oppervlakken die besmet zijn, kan onder andere met chloor maar ook met Alphades. Let daar bij op het aanwezig zijn van het N-nummer. Dit nummer kan op de website van het CTGB (www.ctgb.nl) worden opgezocht, om te toetsen of het desinfectiemiddel een juiste toelating heeft voor het afdoden van virussen. Ook kan uw contactpersoon bij Alpheios u hierin ondersteunen.

Kunnen jullie Sterillium Med leveren?

Ja, Alpheios is leverancier van het product Sterillium Med. Echter omdat de vraag naar dit product de afgelopen dagen exponentieel is toegenomen, is het product helaas op dit moment niet leverbaar. In overleg met uw contactpersoon binnen Alpheios kan er bekeken worden welke mogelijkheden er wel zijn.

Moet ik alvast iets op voorraad hebben liggen als ik wel moet desinfecteren omdat iemand in mijn organisatie het coronavirus heeft opgelopen?

In de periode dat er geen besmettingen of verdenkingen van besmettingen zijn, volstaat gewoon goed schoonmaken volgens de geldende afspraken. Als er een verdenking of besmetting is vastgesteld, is het protocol van de instelling van toepassing wat betreft het desinfecteren van oppervlakten en het beschermen van medewerkers. In afstemming met dit protocol en het beleid van de instelling kan er een voorraad worden aangemaakt, voor het geval dit noodzakelijk is.

Waar vind ik de toelatingen/werkingen per product?

De toelatingen/ werking van onze producten zijn het snelste te vinden via de productpagina in de webshop van Alpheios. Verder kunt u de Alpheios veiligheidsinformatiebladen (VIB) eenvoudig up-to-date houden met de VIB database. U dient hiervoor éénmalig een inlognaam en logincode aan te maken. Daarna kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week de VIB's van uw keuze downloaden.

Wordt een VIB die u reeds heeft bekeken/gedownload vernieuwd? Dan ontvangt u automatisch per e-mail een bericht. Zo heeft u altijd uw VIB's up-to-date!

Toelatingsgegevens m.b.t. desinfectiemiddelen zijn terug te vinden op de site van het CTGB op www.ctgb.nl Aan de hand van het N-nummer welke op het desinfectiemiddel staat, kan worden nagegaan welke claim er op welk desinfectiemiddel zit en waarvoor het is toegelaten.

Mogen mijn gebruikte single use materialen mee in de normale afvalstroom of moet dit in een gescheiden afvalproces?

Het virus is 12 uren buiten een host (lichaam) niet meer actief. Dit betekent dat het besmette afval in een dichte zak in een gesloten ruimte geplaatst kan worden om daar na 12 uur weer uitgehaald te worden. Het kan dan mee in het reguliere afval proces.

Op hoeveel graden moet ik mijn werkdoeken en moppen wassen? Is een aanpassing aan het reguliere wasproces noodzakelijk?

In het wasproces vind een thermische desinfectie plaats. We spreken van thermische desinfectie als de microvezel wasbare doeken en moppen een uur lang op 60 graden zijn gewassen. Een aanpassing van het reguliere wasprogramma is niet noodzakelijk zolang de thermische desinfectiegrens gerealiseerd wordt. Het wasproces dient mogelijk wel te worden aangepast, omdat er besmette was vervoerd en geparkeerd wordt. De protocollen met betrekking tot besmette was zijn afhankelijk per instelling.